17426215_1667227983292088_4652683418278508860_n

Môi trường và tính đa dạng của các sinh vật trong tự nhiên ở khắp nơi trên đất nước bị huỷ hoại không thương tiếc, ...