maxresdefault Mc 9,2-10

Ngày nay, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta cũng chẳng khác gì các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan: hiểu sai lời Đức Giêsu, hiểu ...

Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma - RV

VATICAN. Trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 4-2018, Hội đồng Hồng Y cố vấn của ĐTC đã nhóm khóa họp thứ 24 và ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới