bf504bb0c69340d5b30e66ca527f3dfd

Một sự lìa bỏ theo không gian để gần gũi một cách vượt thời gian; một sự chia lìa theo thời gian, để ở lại ...