jean-baptiste

Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng hôm nay, thánh sử Máccô có ý ám chỉ Gioan Tẩy Giả chính là ...

CBE-logo-no-tagline

Trong thời gian qua, trong truyền thông người ta nói nhiều đến vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp. Người ta nói đến một doanh ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới