chiến tranh

“Nếu muốn có hoà bình, hãy chuẩn bị chiến tranh” hay “Nếu muốn tránh chiến tranh, hãy kiến tạo hoà bình”?         ...

b7cc8f995d9e1ccc490c070cd31f33b3--jesus-artwork-modern-artwork

Chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng “Viết thẳng trên những đường cong” (Đấng Đáng Kính Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận) Đứng trước sự ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới